Innovatie en praktijk

Agroinvent is een uniek ontwikkelingsbedrijf voor de landbouw dat innovatieve landbouwtechniek koppelt aan de praktijk.

Als specialist in bemestingstechniek weet Agroinvent waar de knelpunten zitten bij het uitrijden van mest in bijzondere omstandigheden of wanneer de gewassen al op het land staan. Het bedrijf is gespecialiseerd in mesttechnologie.

Naast de eigen ontwikkelingen geeft Agroinvent onafhankelijke adviezen en beoordelingen over nieuwe landbouwproducten, machines en ontwikkelingen.

Nieuwe kunststof meststoffen verdeler, de Turbosplitter

Agroinvent heeft een nieuwe kunststof meststoffen verdeler, de Turbosplitter, op de markt gebracht. Volgens André Capelle, eigenaar van Agroinvent, kun je met de Turbosplitter tot wel 45 meter breedte werken. Dit is mogelijk door de voordelen van kunststof, onder andere het lagere gewicht. Door een gewicht besparing van 50 tot 70% kan er efficiënter met mineralen worden omgegaan.

De nieuwe Turbosplitter is geschikt voor grote en kleine giften per hectare en is hier voor eenvoudig aan te passen, met een optimale verdeling en wanneer het gewas er om vraagt.

Onlangs zijn de eerste 24 Turbosplitters type S geleverd aan dhr. van Dun van loonbedrijf van Dun www.loonbedrijf-vandun.nl

Voorjaarsbemesting en groeiseizoen

Voor een optimale benutting van de meststoffen zal in het algemeen de bemesting meer naar het voorjaar verschuiven. Om die reden wordt meer en meer gebruik gemaakt van meststoffen zoals digestaat, effluent en mineralenconcentraat oftewel ‘groene kunstmest’.

Deze meststoffen kunnen zonder bezwaren in het gewas worden toegediend, wat een optimale benutting van mineralen geeft tijdens het groeiseizoen. Deze meststoffen bevatten stikstof in ammoniumvorm, waardoor dit snel beschikbaar komt. Hierdoor kan net voor het sluiten van bijvoorbeeld een aardappelgewas nog bijbemest worden, waar een grote groeistimulans vanuit gaat.

Deze manier van bemesten heeft een korte werkingsduur, wat betekent dat onderwatergewicht en bakcijfer bij aardappelen niet worden beïnvloed. Bij vele andere gewassen geeft het bijmesten een hogere opbrengst.